Saturn

– Drugi največji planet
– ima značilne obroče
– Ima eno luno: Titan
– Zunanji planet
– Sestavljen iz vodika in helija

Saturn

Saturn